[two-fourth]ashok_murty_portrait[/two-fourth]

[h5]Ashok Murty[/h5]

Rodjen 2. Juna 1962. Jugosloven. Indus.

Formalno obrazovan kao arhitekta. Iz tog razloga, prihvatajući arhitekturu kao prvi artikulisan sistem u kome se (s)našao, sklon je da svet sagledava iz perspektive jednog arhitekte. Radoznao, iznad svega. Voli da u svemu nadje smisao i da svemu da smisao. Ne veruje u velika dela ali je privržen onim malim, jer život se, po njemu, dešava tu negde, izmedju. Ne prihvata podelu na „male“ i „velike“ poslove i zadatke – svakom pristupa sa istim entuzijazmom. Ironija je njegov omiljeni način izražavanja.

Postao je prvi stilista sa imenom i prezimenom ovde (posedujući isto u svetu arhitekture, pre toga). Najpoznatiji kao prva osoba koja se bavila TV stajlingom. Pošto je postavio standarde posla u toj oblasti, koji još važe, otisnuo se i u one vrste stajlinga koje u fokusu imaju konkretnu osobu…

Na kraju, iskusio se u modi – danas ne postoji nijedna oblast ili format kojim se nije bavio u modnom stajlingu, od revija preko editorijala i kataloga, pa sve do modnog uredništva. Povremeno piše i objavljuje tekstove.

[two-fourth]Danas se bavi oblastima mode koja je više vezana za brend i radi kao konsultant. Pored niza domaćih modnih kuća angažovanje je našao i u HUGO BOSS-u, franšiza za Srbiju, gde obavlja zadatak kupca za žensku liniju kao i što je nosilac komunikacije sa kompanijom za sve oblasti vezane za brend kao takav.[/two-fourth]

Predavač je na Accademia del Lusso na predmetima Fashion editing i Branding.
Veruje da sve što čovek radi mora imati i neki poučni element makar to bilo i u najjednostavnoj formi. Dignitet banalnim i prolaznim formatima daje upravo time što im daje upotrebnu licencu za budućnosti.

Ne veruje više u revoluciju. Ne veruje ni u promene osim ako ih neko pokrene unutar samog sebe. Ali zato je sasvim ubedjen da je evolucija jedini mogući izbor kako na planetarnom nivou tako i za svakog datog pojedinca.

Ako bi imao moto on bi verovatno glasio: ne upuštaj se ni u šta ako to nije nešto što ćeš uraditi najbolje, ako to nije nešto čemu se nećeš predati potpuno i ako to što radiš doživljavaš samo kao rutinu. Mada ceni iskustvo, čak i sopstveno, veruje u profesionalnu intuiciju i činjenicu da nijedan profesionalni angažman nije nemoguće pretvoriti u strast i zabavu.

[two-fourth]ashok_murty_portrait_02[/two-fourth]

[h5]Ashok Murty[/h5]

Born on June 2nd, 1962. Yugoslav. Indian.

Formally educated as an architect. Therefore accepting architecture as a primary system of articulation which has defined / found his perspective of the world, Ashok tends to perceive the world just from that point. His most prominent feature is curiosity. He is keen on search for essence of things and thus search for essence is the main drive of his work. Ashok Murty does not believe in big actions but rather choose to small things since, according to him, the life is happening somewhere in between them. He does not accept classifications such as “small” and “big” jobs and assignments – he approaches to each of them with the same enthusiasm. Irony is his favorite mode of expression.

He became the first stylist known by full name in Serbia (after previously becoming the same in the world of architecture). Best known as the first person in Belgrade to be employed by one television station as a stylist. Having set the standards of work on TV styling, which remain still valid, he embarked in the field covered by term imaging, i.e. type of styling which is focused on a specific person … Finally, he found his ground in the field of fashion – today there is no area or format in fashion styling that he was not involved professionally, starting from fashion shows, catalogs and going all the way to fashion editorials. Occasionally, he writes and publishes texts.

[two-fourth]Today he is engaged in such areas of fashion, which are more related to brands, and he is engaged as a consultant. Besides a number of Serbian fashion houses he found engagement in HUGO BOSS, franchise for Serbia, where he is performing as a buyer for the female line as well as the company communication manager for all areas related to the brand as such.[/two-fourth]

He is a lecturer at the Accademia del Lusso in Fashion editing and Branding.

He believes that everything a man does needs to have an educational element even if it’s in its most elementary form. He tries very hard to transform everything considered trivial and ephemeral in fashion in something more substential by giving them license for any further usage in the future.

He does not believe in revolution. He also doesn´t believe in changes unless they were initiated within oneself. However, Ashok is deeply convinced that evolution is the only possibly choice, as well on the planetary as on the individual level.

If he would have a motto it would probably read: do not get involved up in anything if it’s not something you’ll do best, something you will dedicate yourself completely and something which will be experienced only as routine. Although he appreciates experience, even his own one, he trusts in professional intuition and the fact that for him only possible thing to do is to turn every professional commitment into passion and fun.

 

Go top ^